என் டைரியில் இருந்து ...வஞ்சப்புகழ்ச்சி

சொன்னாள் நன்றி
ஆகிவிட்டேன் நான்
மூன்றாம் மனிதனாய் ..

------------------------------------------------------

முரண்

மாறுவேடப் போட்டியில்
பயத்தோடு பாடுகிறது குழந்தை
'அச்சமில்லை அச்சமில்லையென்று'

-----------------------------------------------------

வழிமாறும் பயணங்கள்

கல்லூரியில் ஆரம்பித்து
கல்யாணத்தில் முடிகிறது
சிலரின் காதலும்
பலரின் நட்பும்

-------------------------------------------------

Maintenance Project

ஓட்டை டயரில்
ஒட்டும் பஞ்சரில்
ஓடுகிறது வாழ்க்கை

-------------------------------------------------------

நிதர்சனம்


எப்போதாவது பேசிவிட மாட்டாளா
என அவன்
எங்கே பேசிவிடுவானோ
என அவள்
தொடர்கிறது நட்பு
முகப்புத்தகத்தில்.2 comments:

Joy Jeevz said...

Nice hikoo.. :) Muran is my fav...

Shunmuga Sundar said...

Sooper Machi :-)